Qui Som?

Luisa Girondo (PhD), investigadora principal
Professora titular de Didàctica de la Matemàtica al departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, a la Universitat Rovira i Virgili, des del curs 1989-90. Formació permanent de mestres de Matemàtiques i recerca en aprenentatge de la resolució de problemes amb alumnes de Primària.


Carme Julià (PhD)
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (2002) i doctora en Informàtica (Visió per computador) per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Des de 2008, forma part del personal docent i investigador en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (DEIM), a la Universitat Rovira i Virgili. Actualment, és professora lectora al DEIM i imparteix classes en l'àrea de didàctica de les matemàtiques en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària. La seva recerca està focalitzada en la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques, especialment en Educació Primària.


Gerard Fortuny (PhD)


Carme Olivé (PhD)
Professora titular de Matemàtica Aplicada al departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, a la Universitat Rovira i Virgili, des de 2012. Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (2006). Imparteix classes als graus d'Educació Primària i d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria de Serveis i Sistemes de Telecomunicacions. Recentment ha iniciat el seu interès en la investigació sobre la millora de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

Míriam Segura (PhD)
Mestra d'Educació Primària especialista en Educació Física, Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat Ramon Llull (2006) i doctora en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili (2013). Des del 2009 forma part del personal docent i investigador del Departament de Pedagogia de la URV. Actualment és professora en comissió de serveis al Campus Terres de l'Ebre i imparteix classes d'Educació Física i Psicomotricitat als Graus d'Educació Primària i Educació Infantil. La seva recerca es centra en la didàctica d'aquestes àrees i en les activitats físicoesportives en l'educació no formal.

Altres Col·laboradors